Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{janech-2011-230,
    author={Janech, Ján},
    title={Distributed database systems in the dynamic networks environment},
    journal={ TRANSCOM 2011 : 9-th European conference of young research and scientific workers }, 
	ISBN = {9788055403724},    
    year = {2011},
    pages = {123-126}
}