Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-2003-232,
    author={Hrnčiar, Miroslav},
    title={Integrated network of RTD accomplishment},
    journal={ Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity = Communications - scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Roč. 5, č. 3 (2003), s. 75-76.:},    
    year = {2003},
    pages = {75-76}
}