Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-2006-233,
    author={Hrnčiar, Miroslav},
    title={Service Level Agreement - nástroj garancie kvality poskytovanej služby},
    journal={ Kvalita : odborný časopis Slovenskej spoločnosti pre kvalitu. - ISSN 1335-9231. - Roč. 14, č. 1 (2006), s. 32-34.},    
    year = {2006},
    pages = {32-34}
}