Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{toth-2011-234,
    author={Toth, Štefan},
    title={Recognition of the European traffic signs},
    journal={ TRANSCOM 2011 : 9-th European conference of young research and scientific workers }, 
	ISBN = {9788055403724},    
    year = {2011},
    pages = {233-236}
}