Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-1997-235,
    author={Šotek, Karel},
    title={Uplatnění simulačních modelů při tvorbě časových rozvrhů v dopravě},
    journal={ ASIS 1997 - Advanced Simulation of Systems : 19th International Workshop. - Ostrava}, 
	ISBN = {8085988208},    
    year = {1997},
    pages = {225-227}
}