Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{krsak-2007-237,
		author = {Kršák, Emil; Hrkút, Patrik},
		year = {2007},
		title = {Softvérová architektúra palubnej jednotky vozidla a sledovacieho centra},
		publisher = {},
		address = {}
		}