Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{toth-2011-238,
    author={Toth, Štefan},
    title={Rozpoznávanie dopravných značiek a ich použitie v mapových aplikáciách},
    journal={ GIS Ostrava 2011 [elektronický zdroj] : sborník symposia, 23.-26.1.2011. - Ostrava}, 
	ISBN = {9788024823669},    
    year = {2011},
    pages = {-}
}