Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrkut-2010-239,
    author={Hrkút, Patrik; Gábor, Miroslav},
    title={Využitie elektronického podpisu na podporu výučby na VŠ},
    journal={ Informatika XXIII/2010 : sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference. - Brno}, 
	ISBN = {9788073753948},    
    year = {2010},
    pages = {41-42}
}