Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-1996-24,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek},
    title={SENA-JŘ-VT /Sestava nákresného jízdního řádu výpočetní technikou/ na Č},
    journal={ ŽEL '96. Riadiace a simulačné procesy v koľajovej doprave. Zborník prednášok. - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 1996. - S. 184-190.},    
    year = {1996},
    pages = {184-190}
}