Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{amcha-2007-240,
    author={Amcha, René; Krýže, Pavel; Sadloň, Ľubomír},
    title={Využití síťových grafů při výpočtu provozních intervalů},
    journal={ Infotrans 2007 : Pardubice, 25.-26. září 2007 }, 
	ISBN = {9788071949893},    
    year = {2007},
    pages = {33-38}
}