Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-1997-242,
    author={Hrnčiar, Miroslav; Ružbarský, Ján},
    title={Dostupnosť centier a jej vplyv na kvalitu teritória},
    journal={ Novtech '97 : novinky v technológiách. - Žilina},    
    year = {1997},
    pages = {121-125}
}