Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{cimrak-2011-243,
    author={Cimrák, Ivan; Gusenbauer, Markus; Schrefl, Thomas; Brueckl, Hubert; Brandtl, Martin; Pecherstorfer, Martin},
    title={Modelling a tunable magnetic bead trap for capturing circulating tumor cells in the lattice-Boltzmann blood flow},
    journal={ BIOMATH 2011 [elektronický zdroj] : international conference on mathemetical methods and models in biosciences },    
    year = {2011},
    pages = {-}
}