Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{janech-2010-244,
    author={Janech, Ján; , },
    title={Distributed database systems in vehicular ad-hoc network},
    journal={ Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 12, No. 3A (2010), s. 50-54.},    
    year = {2010},
    pages = {50-54}
}