Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{krsak--245,
		author = {Kršák, Emil},
		year = {},
		title = {Distribuované informačné systémy operatívneho riadenia},
		publisher = {},
		address = {}
		}