Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-1998-248,
    author={Šotek, Karel},
    title={Současný stav realizace informačních systémů v Divizi obchodu a provozu ČD},
    journal={ Manažment v železničnej doprave '98 : odborný seminár s medzinárodnou účasťou. - Žilina}, 
	ISBN = {8088829313},    
    year = {1998},
    pages = {65-74}
}