Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{matiasko-2005-249,
    author={Matiaško, Karol; Zábovský, Michal; Kršák, Emil; Hrkút, Patrik},
    title={Informačno-komunikačný systém pre inteligentný dopravný systém},
    journal={ Manažment v železničnej doprave 2005 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z konferencie, 13. september 2005 Žilina. - Žilina}, 
	ISBN = {8080704562},    
    year = {2005},
    pages = {46-61}
}