Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-2009-25,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek},
    title={Graficko-technologická nadstavba elektronického zabezpečovacího zařízení},
    journal={ Doprava : ekonomicko - technická revue. - ISSN 0012-5520. - Roč. 51, č. 6 (2009), s. 9-12.},    
    year = {2009},
    pages = {9-12}
}