Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-2009-250,
    author={Hrnčiar, Miroslav; Matis, Peter},
    title={Geografický informačný systém Slovenskej pošty a.},
    journal={ Postpoint 2009 : Globalization - a chance for postservices!? }, 
	ISBN = {9788055400853},    
    year = {2009},
    pages = {96-101}
}