Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{hrnciar--251,
		author = {Hrnčiar, Miroslav},
		year = {},
		title = {Kvalita a jej meranie v službách dopravy, pôšt a telekomunikácií = Quality and its measurement in transportation, info-communication and postal services},
		publisher = {},
		address = {}
		}