Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-2000-253,
    author={Hrnčiar, Miroslav},
    title={Organizations - und Prozessmanagement für die Staatsveraltung},
    journal={ Excellence of territory - Project and ambitions : international workshop. - Žilina},    
    year = {2000},
    pages = {67-74}
}