Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{matiasko-2011-254,
    author={Matiaško, Karol; Zábovský, Michal; Kršák, Emil},
    title={Inteligentné parkovisko - SMS komunikačný protokol},
    journal={ Journal of Information, Control and Management Systems. - ISSN 1336-1716. - Vol. 9, No. 3 Spec. iss. (2011), s. 331-337.:},    
    year = {2011},
    pages = {331-337}
}