Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-1998-258,
    author={Šotek, Karel},
    title={SENA-JŘ-VT (sestava nákresného jízdního rádu pomocí výpočetní techniky)},
    journal={ Zpravodaj Univerzity Pardubice. - č. 14 (1998), s. 8-10.:},    
    year = {1998},
    pages = {8-10}
}