Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-2007-259,
    author={Šotek, Karel},
    title={Deset let celosíťového provozu SENA-JŘ-VT na železnici v České republice},
    journal={ Infotrans 2007 : Pardubice, 25.-26. září 2007 }, 
	ISBN = {9788071949893},    
    year = {2007},
    pages = {277-286}
}