Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{janacek-1998-26,
    author={Janáček, Jaroslav; Bachratý, Hynek; Blaško, Rudolf},
    title={Computational experience with optimal solution of the two-dimensional maintenance problem},
    journal={ Computer-intensive methods in control and data processing : 3rd European IEEE workshop. - Prague},    
    year = {1998},
    pages = {129-131}
}