Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{kryze-2012-260,
    author={Krýže, Pavel; Amcha, René; Sadloň, Ľubomír},
    title={Analýza propustnosti traťových kolejí, porovnání analytických a simulačních metod},
    journal={ NŽT : Nové železniční trendy - Doprava - Telematika },    
    year = {2012},
    pages = {16-21}
}