Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{valuch-2009-262,
    author={Valuch, Milan; Gábor, Miroslav; Trojanová, Mária; Pazúr, Peter},
    title={Výkon zimnej údržby ciest II. a III. triedy v pôsobnosti samosprávneho kraja},
    journal={ Q-2009 Využívanie štrukturálnych fondov : 11. medzinárodná vedecká konferencia }, 
	ISBN = {9788097013905},    
    year = {2009},
    pages = {220-225}
}