Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrkut-2007-263,
    author={Hrkút, Patrik},
    title={Funkcie palubnej jednotky pri preprave nebezpečného nákladu a ich softvérová realizácia},
    journal={ Infotrans 2007 : Pardubice, 25.-26. září 2007 }, 
	ISBN = {9788071949893},    
    year = {2007},
    pages = {119-124}
}