Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-2009-264,
    author={Šotek, Karel; Kršák, Emil},
    title={Electronic traffic documentation and traffic control on track},
    journal={ ITS Prague '09 [elektronický zdroj] : mezinárodní kongres o dopravní telematice }, 
	ISBN = {9788087205051},    
    year = {2009},
    pages = {-}
}