Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{lieskovsky-2012-266,
    author={Lieskovský, Anton; Janech, Ján; Matiaško, Karol},
    title={PDDA algorithm for DDBS in VANET},
    journal={ ICSESS 2012 : proceedings of 2012 IEEE 3rd international conference on software engineering and service science }, 
	ISBN = {9781467320054},    
    year = {2012},
    pages = {754-756}
}