Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{keil-1997-267,
    author={Keil, Reiner; Baumann, Stefan; Hrnčiar, Miroslav},
    title={Managementinformationssysteme in der Postlogistik},
    journal={ Postpoint '97 : 2. medzinárodná konferencia zástupcov poštových správ a univerzít. - Žilina}, 
	ISBN = {8071004626},    
    year = {1997},
    pages = {189-196}
}