Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{sadloň-1995-268,
    author={Sadloň, Ľubomír; Kavička, Antonín; Klima, Valent},
    title={The Simulation of Technological Processes within the Railway Formation Yar},
    journal={ ŽEL '95. Simulácia procesov v doprave ako prostriedok pre plánovanie a riadenie. - Žilina: ES VŠDS, 1995. - S. 23-28.},    
    year = {1995},
    pages = {23-28}
}