Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{bachraty-2005-27,
    author={Bachratý, Hynek},
    title={Štyri nepravdepodobné príbehy (Námety na 4 rozprávania z oblasti pravdepodobnosti a štatistiky)},
    journal={ PATAGORAS 2005 : letná škola z teórie vyučovania matematiky },    
    year = {2005},
    pages = {8-18}
}