Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-2002-272,
    author={Hrnčiar, Miroslav},
    title={Perspektívy Národného informačného systému kvality},
    journal={ Kvalita - zákazník - prosperita : zborník vybraných príspevkov konferencie },    
    year = {2002},
    pages = {37-45}
}