Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{ruzbarsky-1996-273,
    author={Ružbarský, Ján; Šotek, Karel},
    title={Interaktívne prostriedky pri tvorbe cestovného poriadk},
    journal={ ŽEL '96. Riadiace a simulačné procesy v koľajovej doprave. Zborník prednášok. - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 1996. - S. 200-206.},    
    year = {1996},
    pages = {200-206}
}