Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{hrnciar--274,
		author = {Hrnčiar, Miroslav},
		year = {},
		title = {Beurteilung aktueller Vorschläge der neuen Raumordnungsplanung in der Staatsverwaltung für die Slowakische Republik aus der Sicht der gegenwärtigen Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur},
		publisher = {},
		address = {}
		}