Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrkut-2006-275,
    author={Hrkút, Patrik},
    title={Definovanie obsahu v sémantickom webe},
    journal={ Veda 2006 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov. - V Žiline}, 
	ISBN = {9788080706630},    
    year = {2006},
    pages = {311-315}
}