Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{grauzeľ--276,
		author = {Grauzeľ, Jozef; Hrnčiar, Miroslav},
		year = {},
		title = {Kvalita a jej miesto v organizácií},
		publisher = {},
		address = {}
		}