Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{cenek-1996-277,
		author = {Cenek, Petr; Hrnčiar, Miroslav},
		year = {1996},
		title = {Problematique actuelle de la logistique des services en Slovaqui},
		publisher = {},
		address = {}
		}