Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-1998-278,
    author={Šotek, Karel},
    title={Skutečná architektura informačního a řídícího systému DOP-ČD},
    journal={ Doprava. - ISSN 0012-5520. - Roč. 40, č. 2 (1998), s. 21-25.:},    
    year = {1998},
    pages = {21-25}
}