Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-1998-279,
    author={Šotek, Karel},
    title={SENA-JŘ-VT po první celosíťové sezóně},
    journal={ Nová železniční technika. - ISSN 1210-3942. - Roč. 6, č. 3 (1998), s. 81-84. Poznámka: REC},    
    year = {1998},
    pages = {81-84}
}