Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-2004-28,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek},
    title={Využitie simulačného modelu pre určovanie kvality dopravnej siete a stability dopravného plánu},
    journal={ Žel 2004 : železnice na prahu tretieho tisícročia "Na ceste k Európskej železnici" }, 
	ISBN = {8080702497},    
    year = {2004},
    pages = {213-220}
}