Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{bachraty-2008-29,
		author = {Bachratý, Hynek; Bachratá, Katarína},
		year = {2008},
		title = {Mathematical distance education and e-learning},
		publisher = {},
		address = {}
		}