Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{bachraty--3,
		author = {Bachratý, Hynek; Bachratá, Katarína; Bednářová, Svetlana; Boledovičová, Mária; Burjan, Vladimír; Forišek, Michal; Halák, Peter; Hriňák, Martin; Konrád, Ľubomír; Medo, Matúš; Novotný, Peter; Suchánek, Juraj; Ševerová, Dáša; Šnajder, Ľubomír; Vargovčík, Peter; Vargovčíková, Terézia; Vojteková, Lenka; Vyslocká, Emília; Žabka, Ján},
		year = {},
		title = {Metodické materiály pre učiteľov},
		publisher = {},
		address = {}
		}