Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-2001-31,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Tavač, Viliam},
    title={Transport line control simulation model},
    journal={ Modelling and simulation in management, informatics and control MOSMIC 2001 : proceedings of the international workshop. - Žilina}, 
	ISBN = {8071008834},    
    year = {2001},
    pages = {111-115}
}