Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{bachrata-2007-32,
    author={Bachratá, Katarína; Bachratý, Hynek},
    title={Náhodná premenná na internete},
    journal={ 5. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických : s mezinárodní účastí }, 
	ISBN = {9788072312740},    
    year = {2007},
    pages = {21-31}
}