Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-2007-33,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Kršák, Emil},
    title={Operativní jízdní řád v železniční dopravě},
    journal={ EURNEX - Žel 2007 : "Metódy, opatrenia a technológie na dosiahnutie vyššej konkurencieschopnosti železničnej dopravy v Európe" = "Towards more competitive European rail system" }, 
	ISBN = {9788080706791},    
    year = {2007},
    pages = {142-154}
}