Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{bachraty-2007-34,
    author={Bachratý, Hynek; Tavač, Marek},
    title={Algoritmus pre vyhľadávanie spojenia systému VIS a jeho urýchľovacie techniky},
    journal={ Infotrans 2007 : Pardubice, 25.-26. září 2007 }, 
	ISBN = {9788071949893},    
    year = {2007},
    pages = {51-56}
}