Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{bachraty-2008-35,
    author={Bachratý, Hynek},
    title={Ako (sa) hľadajú matematici a informatici},
    journal={ 40. konferencia slovenských matematikov : 27.-30. november 2008, Jasná pod Chopkom. - Žilina}, 
	ISBN = {9788080709280},    
    year = {2008},
    pages = {14-16}
}