Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-2000-36,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek},
    title={Informační systémy pro tvornu plánů základního řízení železniční dopravy},
    journal={ LOGVD 2000 - logistika vo vojenskej doprave : zborník z 3. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Žilina}, 
	ISBN = {8088829607},    
    year = {2000},
    pages = {134-148}
}