Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-2005-38,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek},
    title={Nové možnosti simulačných modelov reálneho prostredia v železničnej doprave},
    journal={ Žel 2005 : železnice na prahu tretieho tisícročia "Na ceste k Európskej železnici - harmonizácia a IDS" },    
    year = {2005},
    pages = {119-127}
}